Agenda en uitgaanstipsLees verder...

Onze statistieken

Vandaag 66
Deze week 208
Deze maand 319
Sinds 11-2008 533917

Universele Verklaring van de Rechten van de MensUniversele Verklaring van de Rechten van de Mens

Deklarata e Pergjithshme Mbi te Drejtat e Njeriut

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Neni 1.
T gjith njerzit lindin t lir dhe t barabart n dinjitet dhe n t drejta. Ata kan arsye dhe ndrgjegje dhe duhet t sillen ndaj njri tjetrit me frym vllazrimi.
Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Neni 2.
Secili gzon t gjitha t drejtat dhe lirit e parashtruara n kt Deklarat pa kurrfar kufizimesh prsa i prket racs, ngjyrs, gjinis, gjuhs, besimit fetar, mendimit politik ose tjetr, origjins kombtare a shoqrore, pasuris, lindjes ose tjetr.

Asnj dallim nuk do t bhet n baz t statusit politik, juridik ose ndrkombtar t shtetit ose vendit t cilit i prket do njeri, qoft kur shteti ose vendi sht i pavarur, qoft nn kujdestari, qoft jo vetqeveriss ose q gjindet n fardo kushtesh t tjera t kufizimit t sovranitetit.

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
Neni 3.
Gjithkush ka t drejt t jetoj, t jet i lir dhe t ket sigurimin vetjak.
Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
Neni 4.
Asnjeri nuk duhet t mbahet si skllav ose ifi; skllavria dhe tregtia e skllevrve jan t ndaluara n t gjitha format.
Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Neni 5.
Asnjeri nuk duhet t'i nnshtrohet mundimit, veprimit ose dnimit t egr, jonjerzor ose poshtrues.

Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.
Neni 6.
Gjithkush ka t drejt q t'i njihet kudo personaliteti juridik.
Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.
Neni 7.
T gjith jan t barabart para ligjit dhe kan t drejt pa asnj diskriminim t mbrohen barabar nga ligji.T gjith kan t drejtn pr t'u mbrojtur barabar kundr do diskriminimi q cnon kt Deklarat, si dhe kundr do nxitje pr nj diskriminim t till.
Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.
Neni 8.
Gjithkush ka t drejt pr mjete juridike t frytshme para gjykatave kompetente kombtare pr veprimet me t cilat shkelen t drejtat themelore t garantuara nga kushtetuta ose ligjet.
Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.
Neni 9.
Asnjeri nuk duhet t'i nnshtrohet arbitrarisht arrestimit, ndalimit ose internimit.
Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.
Neni 10.
Gjithkush gzon njlloj t drejtn pr nj proces gjyqsor objektiv e publik para nj gjykate t pavarur e t paanshme, n prcaktimin e t drejtave dhe detyrimeve t veta dhe pr vendimin mbi fardo lloj akuze penale.
Artikel 11
11.1 - Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
11.2 - Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.
Neni 11.
Kushdo q sht i akuzuar pr nj vepr penale ka t drejt t konsiderohet i pafajshm deri sa t vrtetohet fajsia n baz t ligjit dhe n nj proces publik n t cilin ka pasur t gjitha garancit e duhura pr mbrojtjen e vet.
Asnjeri nuk duhet t dnohet pr veprime ose mosveprime t cilat nuk prbjn nj vepr penale, sipas ligjeve kombtare dhe ndrkombtare, n kohn kur jan kryer. Gjithashtu nuk mund t vendoset nj dnim m i rnd nga ai q ka qen zbatuar n kohn kur sht kryer vepra penale.
Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Neni 12.
Asnjeri nuk duhet t'i nnshtrohet ndrhyrjes arbitrare n jetn, familjen, banesn ose korrespondencn vetjake, si dhe sulmeve kundr nderit dhe prestigjit personal. Gjithkush ka t drejtn t mbrohet nga ligji kundr ndrhyrjeve ose sulmeve t tilla.

Artikel 13
13.1 - Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
13.2 - Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.
Neni 13.
Gjithkush ka t drejtn e liris s qarkullimit dhe banimit brenda kufijve t do shteti.
Gjithkush ka t drejt t largohet nga cilido vend qoft, prfshir ktu edhe t vetin, si dhe t kthehet n vendin e vet.
Artikel 14
14.1 - Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
14.2 - Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Neni 14.
Gjithkush ka t drejt t krkoj dhe gzoje n vende t tjera azil nga ndjekjet.
Kt t drejt nuk mund ta gzoj askush n rast se ndiqet pr krime jopolitike ose pr vepra n kundrshtim me qllimet dhe parimet e Kombeve t Bashkuara.
Artikel 15
Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.
Neni 15.
Gjithkush ka t drejtn e nj shtetsie.
Asnjeri nuk duhet t privohet arbitrarisht nga shtetsia e tij si dhe as nga e drejta q t ndrroj shtetsin.
Artikel 16
Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.
Neni 16.
Burrat dhe grat n mosh t pjekur kan t drejt t lidhin martes dhe formojn familje, pa kurrfar kufizimi pr sa i prket racs, shtetsis ose besimit. Ata kan t drejta t barabarta si n rastin e lidhjes s martess, gjat martess si dhe n rast shkurorzimi.
Martesa duhet t lidhet vetm me plqimin plotsisht t lir t personave q do t martohen.
Familja sht brthama e natyrshme dhe themelore e shoqris dhe ka t drejtn e mbrojtjes nga shoqria dhe shteti.
Artikel 17
Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.
Neni 17.
Gjithkush ka t drejtn t ket pasuri, si vetm ashtu edhe n bashksi me t tjert.
Asnjeri nuk duhet t privohet arbitrarisht nga pasuria e tij.
Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.
Neni 18.
Gjithkush ka t drejtn e liris s mendimit, ndrgjegjes dhe besimit; kjo e drejt prfshin lirin e ndryshimit t besimit ose bindjeve dhe lirin q njeriu, qoft vet ose n bashksi me t tjert, t shfaq publikisht ose privatisht, besimin ose bindjen e vet me an t dhnies s msimeve, kryerjes s kultit dhe ceremonive fetare.
Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
Neni 19.
Gjithkush ka t drejtn e liris s mendimit dhe t shprehjes; kjo e drejt prfshin lirin e mendimit pa ndrhyrje, si dhe lirin e krkimit, marrjes dhe njoftimit t informacionit dhe ideve me fardo mjeti qoft, pa marr parasysh kufijt.
Artikel 20
Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
Neni 20.
Gjithkush ka t drejtn e liris s mbledhjes dhe bashkimit paqsor.
Asnjeri nuk duhet t detyrohet t bj pjes n ndonj bashkim.
Artikel 21
Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.
Neni 21.
Gjithkush ka t drejt t marr pjes n qeverisjen e vendit t vet, drejtprdrejt ose me an t prfaqsuesve t zgjedhur lirisht.
Gjithkush ka njlloj t drejt t hyj n shrbimet publike n vendin e vet.
Vullneti i popullit sht baza e pushtetit shtetror; ky vullnet duhet t shprehet n zgjedhje periodike dhe t lira t cilat duhet t jen t prgjithshme dhe votimi i barabart, si dhe me votim t fsheht ose sipas procedurs prkatse t votimit t lir.
Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
Neni 22.
Si antar i shoqris, gjithkush ka t drejtn e sigurimit shoqror dhe realizimit t t drejtave ekonomike, sociale, kulturore t domosdoshme pr dinjitetin e vet dhe pr zhvillimin e lir t personalitetit, me ndihmn e shtetit dhe bashkpunimit ndrkombtar dhe n prputhje me organizimin dhe mundsit e do shteti.
Artikel 23
Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.
Neni 23.
Gjithkush ka t drejtn pr pun, t zgjedh lirisht profesionin, t ket kushte t favorshme pune dhe t jet i mbrojtur nga papunsia.
Gjithkush, pa kurrfar diskriminimi, ka t drejt q pr pun t njjt t marr rrog t njjt.
Gjithkush q punon ka t drejtn pr nj shprblim t drejt dhe favorshm, n mnyr q t'i siguroj atij dhe familjes s tij nj jet q i prgjigjet dinjitetit njerzor dhe, n qoft se do t jet e nevojshme ky shprblim t plotsohet edhe me mjete t tjera t sigurimit shoqror.
Gjithkush ka t drejt t formoj sindikat and t bj pjes n t pr mbrojtjen e interesave t veta.
Artikel 24
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.
Neni 24.
Gjithkush ka t drejt pr pushim dhe koh t lir, duke prfshir kufizimin e arsyeshm t orarit t puns dhe pushimin e paguar periodik.
Artikel 25
Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.
Neni 25.
Gjithkush ka t drejt pr nj nivel jetese t mjaftueshm i cili t'i prgjigjet shndetit dhe jets s prshtatshme si t atij personalisht, ashtu edhe t familjes s tij, duke prfshir ushqimin, veshmbathjen, banesn, kujdesin mjeksor dhe shrbimet e nevojshme sociale, si edhe t drejtn pr t qen i siguruar n rast smundjeje, papunsie, vejanie, pleqrie dhe raste t tjera t humbjeve t mjeteve pr jetes pr shkak t rrethanave t pavarura nga vullneti i tij.
Nnat dhe fmijt kan nevoj pr kujdes dhe ndihm t posame. T gjith fmijt, t lindur brenda ose jasht martese, gzojn t njjtat mbrojtje sociale.
Artikel 26
Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.
Neni 26.
Gjithkush ka t drejtn e shkollimit. Arsimi duhet t jet falas, t paktn n shkollat fillore dhe t ulta. Arsimi fillor sht i detyrueshm. Arsimi teknik dhe profesional duhet t zgjerohet e arsimi i lart duhet t'u bhet i mundshm t gjithve n baz t aftsis.
Arsimi duhet t drejtohet nga zhvillimi i plot i personalitetit t njeriut dhe nga forcimi i respektimit t t drejtave t njeriut dhe lirive themelore. Ai duhet t nxis kuptimin, tolerancn dhe miqsin midis t gjith popujve, grupeve t racave dhe besimeve, si dhe veprimtarin e Kombeve t Bashkuara pr ruajtjen e paqes.
T drejtn pr t zgjedhur llojin e arsimit pr fmijt e tyre e kan n rradh t par prindrit.
Artikel 27
Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materile belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Neni 27.
Gjithkush ka t drejt t marr pjes lirisht n jetn kulturore t bashksis, t gzoj artet dhe t prfitoj nga prparimi shkencor dhe dobit e tij.
Gjithkush ka t drejt t mbroj interesat morale dhe materiale, q rrjedhin nga do krijimtari shkencore, letrare dhe artistike, autor i t cilave sht ai vet.

Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.
Neni 28.
Gjithkush ka t drejt pr nj rend shoqror dhe ndrkombtar n t cilin mund t realizohen plotsisht t drejtat dhe lirit e shpallura n kt Deklarat.
Artikel 29
Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Neni 29.
Gjithkush ka detyrime vetm ndaj asaj bashksie n t ciln sht i mundur zhvillimi i lir dhe i plot i personalitetit t tij.
N ushtrimin e t drejtave dhe lirive t veta, gjithkush do t'u nnshtrohet vetm atyre kufizimeve t cilat jan parashikuar me ligj, ekskluzivisht me qllim q t sigurohet njohja dhe respektimi i nevojshm i t drejtave dhe lirive t t tjerve e q t plotsohen krkesat e drejta t moralit, rendit publik dhe mirqenies s prgjithshme n shoqrin demokratike.
(3)Kto t drejta dhe liri nuk mund t zbatohen n asnj rast kundr qllimeve dhe parimeve t Kombeve t Bashkuara.
Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.
Neni 30.
Asgj n kt Deklarat nuk mund t interpretohet si e drejt e nj shteti, grupi apo personi pr t kryer fardo veprimtarie ose pr t br nj akt drejtuar kundr do t drejte ose lirie t shpallur n kt Deklarat.

 

 

 
  2023 Harmen Schoonekamp | Contact | Talennet | Sitemap

Citaat van de dag

"Een woordenboek is het hele universum in alfabetische orde.
Një fjalor është i gjithë universi në rend alfabetik. "
- Anatole France -
(1844-1924)